Showing all 14 results

Mối mọt là kẻ thủ của mọi loại giường gỗ, chúng không chỉ ảnh hưởng tới tuổi thọ của giường mà còn tao ra những tiếng kêu khó chịu. Nhưng với giường nhựa Đài Loan bạn hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề này. Với chất liệu nhựa Đài Loan cao cấp, giường có khả năng chống mối mọt tuyệt đối ngay cả trong điều kiện ẩm thấp

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m80 LN-1467

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m60 LN-1466

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m60 LN-1465

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m80 LN-1464

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m80 LN-1462

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m80 LN-1461

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m80 LN-1459

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m80 LN-1458

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ

Giường ngủ nhựa đài loan

Giường ngủ nhựa đài loan 1m20 LN-1455

Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: liên hệ